Ana Sayfa

Sorunsuz bir süreç yaşamak ister misiniz?
Sorunsuz bir süreç yaşamak ister misiniz?

Makaleler

REACH Nedir?

REACH Nedir?

REACH Nedir? REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Kimyasalların, Kayıtlandırılması, Değerlendirmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması    Beyaz eşya, otomobil, plastik ürünler, elektronik vb. içinde […]

PPAP Nedir?

PPAP Nedir?

PPAP Nedir? PPAP Nedir? (Production Part Approval Process) Üretim Parçası Onay Prosesi   PPAP, otomotiv sektörüne ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlarca ana sanayinin ihtiyaç ve […]

TEMPEST Nedir?

TEMPEST Nedir?

TEMPEST Nedir? TEMPEST – Telecommunications Electronics Material Protected from Emanating Spurious Transmissions Elektromanyetik Dinleme ve Bu Dinlemelerden Korunma Yöntemleri   Günlük hayatta kullandığımız tüm elektronik […]

Tehlikeli Madde Güvenliği

Tehlikeli Madde Güvenliği

Tehlikeli Madde Güvenliği Nedir? Tehlikeli Madde Güvenliği, Çevre Bakanlığı’nın atık yönetimi yaklaşımı ile benzerdir fakat birebir aynı değildir. Tehlikeli Madde Güvenliği ulaşım konularını içerdiği için […]

APQP Nedir?

APQP Nedir?

APQP Nedir? APQP (Advanced Product Quality Planning) – Core Tools İleri Ürün Kalite Planlaması   Otomotiv sektörüne ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlarca ana sanayinin ihtiyaç […]

Belgelendirme Kuruluşu Nasıl Seçilir?

Belgelendirme Kuruluşu Nasıl Seçilir?

Belgelendirme Kuruluşu Nasıl Seçilir? Belgelendirme kuruluşu direkt belge alınan kurumlardan değildir. Kuruluşlar tarafından ISO- OHSAS- IATF vb. standartlarının şartlarına uygunluk onayı verildikten sonra belge sahibi […]

FMEA Nedir?

FMEA Nedir?

FMEA Nedir? FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) – Core Tools Hata Türü ve Etkileri Analizi   FMEA, çeşitli sektörlerde ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlarca […]

ROHS Nedir?

ROHS Nedir?

ROHS Nedir? ROHS – Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması   Elektrik veya elektronik eşya […]

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası -YYS

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası -YYS

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası -YYS Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası -YYS, Authorized Economic Operator (AEO)   Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası -YYS Nedir? Gümrük Bakanlığı tarafından yönetilen, güvenilir ve ilgili […]

MSA Nedir?

MSA Nedir?

MSA Nedir? MSA (MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS) ÖLÇÜM SİSTEMİ ANALİZİ   MSA, otomotiv sektörüne ürün sağlayan kuruluşlarca ana sanayinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünü sunmak için […]

Sorunsuz bir süreç yaşamak ister misiniz?