Kategori: Çevre Kanun ve Yönetmelikleri

Tehlikeli Madde Güvenliği

Tehlikeli Madde Güvenliği Nedir? Tehlikeli Madde Güvenliği, Çevre Bakanlığı’nın atık yönetimi yaklaşımı ile benzerdir fakat birebir aynı değildir. Tehlikeli Madde Güvenliği ulaşım konularını içerdiği için Ulaştırma Bakanlığı tarafından yönetilmektedir. Türkiye’nin 2010 yılında imzalamış olduğu Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa...

REACH Nedir?

REACH Nedir? REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals Kimyasalların, Kayıtlandırılması, Değerlendirmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması    Beyaz eşya, otomobil, plastik ürünler, elektronik vb. içinde kimyasal barındıran eşya kullanıcılarının ve çevrenin zarar görmemesi için eşyanın içindeki kimyasalın yapısında kısıtlanmış elementler vardır....

ROHS Nedir?

ROHS Nedir? ROHS – Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması   Elektrik veya elektronik eşya kullanıcılarının ve çevrenin zarar görmemesi için eşyanın hammadde kimyasal yapısında kısıtlanmış elementler vardır. Üreticilerin kısıtlanan bu...