ISO 9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası Neden Alınır?

Kuruluşun kaliteli iş yapabilmesini ve doğru orantılı olarak artan satış hedeflerini tutturabilmesini sağlayan en önemli etken müşteri memnuniyetidir. ISO 9001 Kalite yönetim sistemi, müşterilerin firmaya olan memnuniyetinin arttırılmasına yönelik bir sistemin kurulması ve bunun geliştirilmesi için oluşturulmuş kurallardır.

 • Yapılan işte meydana gelen hataların yakalanmasını ve kaynağında çözülmesini sağlar.
 • Yakalanan hatalarla beraber müşteri şikayetlerinin azalmasını sağlar.
 • Takip eden süreçte müşteri memnuniyetini olumlu yönde etkiler.
 • Müşteri güvenine olumlu katkıları olur.
 • Kurallara uyulması tasarım ve planlama maliyetleri düşürür.
 • Risklerin öngörülmesini sağlar, beklenmeyen bir durumda izlenecek hareket planları belirlenmiş olur.
 • Tedarikçiler ile daha iyi ilişkiler kurmayı sağlar.
 • Personelin ve diğer kaynakların daha etkin kullanılmasını sağlar. Bu sebeple yapılan işten daha çok verim alınır.
 • Yönetim, yaptığı işleri standardize eder ve daha tutarlı ve daha emin bir yönetim şekli ortaya çıkar.
 • Sektörde- rakipler arasında ön plana çıkılmasını sağlar.
 • Firma kurumsallaşmayı sağlamış olur.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası Nasıl Alınır?

Belgelerin alınması için izlenmesi gereken basamaklar şu şekildedir;

 1. Kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi
 2. Kuruluşta sisteme destek verilecek personele eğitim verilmesi
 3. Risk analizlerinin yapılması
 4. Çevre politikası, çevre amaç ve hedeflerinin belirlenmesi
 5. Acil durum planlarının hazırlanması ve tatbikatların yapılması
 6. Dokümante bilgilerin hazırlanması
 7. Sistem uygulamalarının tamamlanması
 8. Üst yönetimin tüm sistemi gözden geçirmesi (YGG)
 9. Belgelendirme kuruluşunun seçimi (Belgelendirme kuruluşu nasıl seçilir? Makalemizden yararlanabilirsiniz.)
 10. Belgelendirme kuruluşuna başvuru ve sözleşmenin yapılması
 11. Belgelendirme kuruluşunun denetimi
 12. Kuruluşun sertifikalandırılması
 13. Sertifikanın alınmasından tam bir yıl sonra birinci gözetim denetiminin gerçekleştirilmesi.
 14. Sertifikanın alınmasından tam iki yıl sonra ikinci gözetim denetiminin gerçekleştirilmesi.

 

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası Danışmanlık Faaliyetlerimiz Nelerdir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Sertifikası alım basamaklarında sertifikalandırılmaya kadar kuruluşa destek verilecektir. Kuruluşun ihtiyaçları belirlenecek, sisteme katkı sağlayacak personeller için eğitim organizasyonu yapılacaktır. Eğitimini tamamlamış yetkin personeller ile sistem tasarımına başlanıp, tasarlanan sistemin tüm kuruluş tarafından uygulamaya alınması sağlanacaktır. Tüm süreçler dokümante edilene kadar çalışmaya devam edilecektir. Denetim öncesi iç tetkik ve denetim simülasyonu yapılarak firma asıl denetime hazırlanacaktır.

İhtiyaçlarınıza yönelik olarak, sektör liderlerimizden danışmanlık almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz veya diğer konular hakkında yazılmış makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

ISO 9001 2015 PNG