ISO/IEC 17024

ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyon Belgesi Neden Alınır?

Personel belgelendirme hizmeti verecek ve/veya personele yetkinlik kazandıran eğitimler verecek olan tüm kuruluşlar ISO/IEC 17024 standardı kapsamında Türkiye Akreditasyon Kurumundan ilgili alanlarda akredite olmaları ve Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yetkilendirilmeleri gerekmektedir.

 

TÜRKAK ile MYK Arasında Nasıl Bir Bağlantı Vardır?

Meslek Yeterlilik Kurumu (MYK) meslek standartları ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere görevlendirilmiş resmi bir kurumdur. Meslek standartlarına uyum sağladığını beyan eden uygunluk değerlendirme kuruluşlarına yetki vermektedir. Yetki isteyen uygunluk değerlendirme kuruluşunun ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardına uyumlu olması gerekmektedir. Bu şartın karşılanması için uygunluk değerlendirme kuruluşunun TÜRKAK tarafından ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardı akreditasyon yetkisi alması gerekmektedir.

 

ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları Nasıl Akredite Olur?

ISO/IEC 17024 standardına göre akredite olmak isteyen kuruluşların öncelikle hangi meslek standardından akredite olmak istediklerini belirlemeleri gerekmektedir. Bu seçimi yaparken MYK’nın yayımladığı meslek standartları incelenip, uygun olan meslek standartları ve ilgili seviyenin tayin edilmesi gerekmektedir. Ulusal yeterlilik standardında olmayan konularda TÜRKAK yetki vermemektedir.

Personel belgelendirme kuruluşu belirlenen meslek standardı ve ilgili seviye kapsamında TSE EN ISO/IEC 17024 standardına uygunluğu sağladıktan sonra akreditasyona hazır hale gelmektedir.

Başvuru süreci kısaca aşağıdaki aşamalardan oluşur:

  1. Kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi
  2. Kuruluşta sisteme destek verilecek personele eğitim verilmesi
  3. Dokümantasyonun hazırlanması
  4. Sistem uygulamalarının tamamlanması
  5. Akreditasyon kuralları gereği belirlenen sürelerde ve adetlerde faaliyetler gerçekleştirilmesi ve kayıtları oluşturulması
  6. Üst yönetimin tüm sistemi gözden geçirmesi (YGG)
  7. Başvuru dosyası hazırlanması
  8. Hazırlanan dokümantasyonun TÜRKAK ara yüzüne yüklenmesi
  9. TÜRKAK denetçileri tarafından dokümantasyonun incelemesi ve saha denetiminin gerçekleştirilmesi
  10. Kuruluşun sertifikalandırılması

 

ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyon Belgesi Danışmanlık Faaliyetlerimiz Nelerdir?

ISO/IEC 17024 Personel Belgelendirme Kuruluşları Akreditasyon Belgesi alım basamaklarında sertifikalandırılmaya kadar kuruluşa destek verilecektir. Kuruluşun ihtiyaçları belirlenecek, sisteme katkı sağlayacak personeller için eğitim organizasyonu yapılacaktır. Eğitimini tamamlamış yetkin personeller ile sistem tasarımına başlanıp, tasarlanan sistemin tüm kuruluş tarafından uygulamaya alınması sağlanacaktır. Tüm süreçler dokümante edilene kadar çalışmaya devam edilecektir. Denetim öncesi iç tetkik ve denetim simülasyonu yapılarak firma asıl denetime hazırlanacaktır.

İhtiyaçlarınıza yönelik olarak, sektör liderlerimizden danışmanlık almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz veya diğer konular hakkında yazılmış makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

ISO/IEC 17024 PNG