Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Kimdir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) meslek standartları ile ilgili çalışmaları yürütmek üzere görevlendirilmiş resmi bir kurumdur. Meslek standartlarına uyum sağladığını beyan eden uygunluk değerlendirme kuruluşlarına yetki vermektedir.

 

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları Neden Yetki Alır?

Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının personel sertifikalandırma sürecinde, personele verdiği sertifikanın geçerli olması için uygunluk değerlendirme kuruluşunun akredite olması gerekmektedir. Akredite olmayan bir kuruluşun vermiş olduğu sertifikalar kullanılamamaktadır.

 

Ulusal Meslek Standardı (UMS) Nedir?

Bir mesleğin başarılı bir şekilde yapılabilmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından kabul edilen azami şartlardır. Ulusal Meslek Standardı (UMS) ile beraber belirlenen meslek seviyeleri Avrupa Birliği’nin yeterlilik seviyelerine uygun olarak oluşturulmaktadır.

 

Yetkilendirilmiş Kuruluş Nasıl Olunur?

 1. Ulusal Meslek Standardı seçiminin yapılması
 2. MYK Web Portalından yetkilendirme ön başvurusunun yapılması ve başvuru formunun taahhütname, imza sirküleri ve başvuru yazısı ile birlikte MYK’ya teslim edilmesi
 3. MYK ile Yetkilendirme Ön Sözleşmesinin imzalanması
 4. Kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi
 5. Kuruluşta sisteme destek verilecek personele eğitim verilmesi
 6. Dokümantasyonun hazırlanması
 7. Sistem uygulamalarının tamamlanması
 8. Akreditasyon kuralları gereği belirlenen sürelerde ve adetlerde faaliyetler gerçekleştirilmesi ve kayıtları oluşturulması
 9. Üst yönetimin tüm sistemi gözden geçirmesi (YGG)
 10. Yetki isteyen uygunluk değerlendirme kuruluşunun ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardına uyumlu olması, bu şartın karşılanması için uygunluk değerlendirme kuruluşunun TÜRKAK tarafından ISO 17024 Personel Belgelendirme Akreditasyon Standardı akreditasyon yetkisi alması
 11. Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) denetimin gerçekleştirilmesi
 12. Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun (MYK) Uygunluk değerlendirme kuruluşuna yetki vermesi

 

MYK Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkisi için Danışmanlık Faaliyetlerimiz Nelerdir?

Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu Yetkisi alım basamaklarında yetki alınana kadar kuruluşa destek verilecektir. Kuruluşun ihtiyaçları belirlenecek, sisteme katkı sağlayacak personeller için eğitim organizasyonu yapılacaktır. Eğitimini tamamlamış yetkin personeller ile sistem tasarımına başlanıp, tasarlanan sistemin tüm kuruluş tarafından uygulamaya alınması sağlanacaktır. Tüm süreçler dokümante edilene kadar çalışmaya devam edilecektir. Denetim öncesi iç tetkik ve denetim simülasyonu yapılarak firma asıl denetime hazırlanacaktır.

 

Yetkilendirilmiş Kuruluş Danışmanlığı MYK Mesleki Yeterlilik Kurumu Logo PNG**Ayrıca personel belgelendirme sınavında kullanılmak üzere soru havuzu oluşturulabilecektir.

İhtiyaçlarınıza yönelik olarak, sektör liderlerimizden danışmanlık ya da soru havuzu almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz veya diğer konular hakkında yazılmış makalelerimizi inceleyebilirsiniz.