Pazarlama Stratejisi

Pazarlama Stratejisi Neden Önemlidir?

Pazarlama stratejileri neden önemlidir, tabi ki çoğumuz bilmekteyiz ve hatta bu soruyu duyduğumuzda bir çoğumuza garip bile gelebilir. Ne var ki günümüzde hala strateji belirlemenin öneminin farkında olmayan ve strateji çalışmalarını zaman kaybı olarak gören işletme sahipleri ve yöneticiler bulunmaktadır.

Pazarlama stratejilerinin öneminin anlaşılabilmesi için öncelikle pazarlamanın ne demek olduğu irdelenmelidir ve pazarlamaların satışlara etkisinin nasıl olduğu düşünülmelidir.

Pazarlama:

İşletme hedeflerine ulaşılabilmesi için; özel olarak oluşturulmuş bir iletinin, özel bir müşteri kitlesine, istek ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, belirli kanallardan iletilmesidir şeklinde tanımlamak mümkündür. Kısaca; pazarlama satış fırsatı yaratır da diyebiliriz.

Burada kilit öneme sahip “işletme hedeflerine ulaşma” kelimeleri, pazarlama stratejisinin önemini açıkça belirtmektedir. Çünkü, burada kullanılacak olan yol haritası pazarlama stratejilerinin kendisidir.

O zaman, pazarlama stratejisine de şu şekilde bir tanım yapmak yerinde olacaktır.

Pazarlama Stratejisi:

Planlamada geleceğe yönelik ve uzun vadeli düşünülmek sureti ile sürdürülebilir rekabet avantajı sağlamanın temelidir.

Pazarlama Stratejisine Neden İhtiyaç Duyarız?

Genellikle küçük işletmelerin kulak arkası etmekte olduğu pazarlama, düşündüklerinin aksine işletmelerin sürdürülebilirliğinde önem arz etmektedir. Pazarlamaya sadece reklam ve para olarak yaklaşan işletmeler mevcut olsa da pazarlama, reklam ve satıştan çok daha fazlasıdır.

Müşteri kazanmak ve müşterileri elde tutmak için pazarlamanın değerinin anlaşılması gerekmektedir. Çünkü, bir işletmenin müşteriler olmadan ayakta kalması imkansızdır.

Satışını gerçekleştirdiğiniz veya gerçekleştireceğiniz markalarınız sizin çocuklarınız gibidir. Markaların canlı olduğunu varsayarak hareket etmelisiniz çünkü, bu markaları oluşturursunuz ve büyütürsünüz. Başarılı olursanız; genç kalır, yaşamlarına gelişerek devam ederler. Fakat, başarısız olursanız ya yaşlanır koltuk değnekleri ile sürünerek ilerler ya da dayanamayıp ölürler.

İyi bir pazarlama, potansiyel müşterilerimize ürün veya hizmetlerimizin diğerlerinden ayrıldığı noktaları vurgular. Müşterilerimiz bizim hangi konularda daha iyi ve hangi konularda daha farklı olduğumuzu rahatlıkla anlarlar. Bu sayede, pazarlama planı ve taktiklerimiz hedef pazarımızın ihtiyaçlarına yönelik ürün ve servislerimizi geliştirmemize fayda sağlar.

İyi bir pazarlama stratejisinin pazarlama planı aşamasının evrensel olarak tanımı yapılmış SMART kıstasına uyması beklenir. Bu da demektir ki pazarlama planının; S (Specific) açıkça anlaşılır olması, M (Measurable) ölçülebilir, A (Achievable) ulaşılabilir, R (Realistik) gerçekçi, T (Time Framed) belirli bir zaman aralığında olması gerekmektedir. Bu sayede, potansiyel müşterilere ulaşım, mevcut müşterilerin korunması ve minimum satış seviyesinin yukarı yönlü iyileşmesi sağlanır.

Pazarlama stratejisi belirleme, pazarlama planı oluşturma ve bu planı gerçekleştirme ciddi bir araştırma, zaman ve üzerinde düşünme gerektirmektedir ancak başarınıza kesinlikle büyük ölçüde katkı sağlayacak bir süreçtir. Biz de Kalbel Danışmanlık olarak; bu süreçte, başından sonuna kadar sizlere destek oluyor ve yön gösteriyoruz.

Pazarlama Stratejisi Oluşturmanın Avantajları Neler?

Pazarlama stratejileri sayesinde aşağıda belirtilmiş sorulara ve fazlasına cevap bulmak mümkün olmaktadır ve bu cevaplar işinizi yaparken size rakiplerinizden sıyrılabileceğiniz değerli avantajlar sağlamaktadır.

Hedef kitle ihtiyaçları nelerdir?

Rakipler bu ihtiyaçları nasıl karşılıyor?

Hedef kitleye kendinizi daha doğru nasıl tanıtabilirsiniz?

Hedef kitleye hangi araçlarla, hangi kanallardan, nasıl mesajlarla ulaşmalısınız?

İşinizi geliştirmek için mevcut kaynaklarınıza ve plana nasıl odaklanabilirsiniz?

Ekibinizi nasıl motive edebilirsiniz?

Çalışanlarınızın performanslarını ve çabalarını nasıl yönetebilirsiniz?

Başarınızı etkileyebilecek faktörler nelerdir?

İşinizi gelecek kaygısı olmadan tam olarak nasıl kontrol altında tutarsınız?

Rakiplerinize karşı güçlü ve zayıf yönleriniz neler?

Markanızı, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi nasıl konumlandırmalısınız?

İşiniz büyüdükçe ve sektör değiştikçe pazarlama planınızı nasıl güncel tutabilirsiniz?

Pazarlama planınızı nasıl kontrol edebilirsiniz?

Pazarlama Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

Pazarlama stratejisinin belirlenmesi ve stratejiye yönelik planların çalışmaları ne yazıkki elinize kağıt kalem alarak yazmaya başlayabileceğiniz,  oluşturabileceğiniz ve herkesin uygulaması için panoya asabileceğiniz kağıt parçaları değildir.

Pazarlama strateji ve planlarının oluşturulabilmesi için düzen, zaman ve üzerinde düşünmenin gerekli olduğundan bahsetmiştik. Bu aşamada, uzmanlarımız tarafından içinde bulunduğunuz sektör ve gerekliliklerinize göre, pazarlama planı şablonları oluşturularak işletmenize klavuzluk edilmektedir.

Pazarlama planı geliştirmeleriniz titizlikle takip edilmekte ve güncellemelerinize katkı sağlanmaktadır. Bu geliştirmeler esnasında mevcut düzeninizin bozulmamasını ve sürecin takibini gerçekleştiren uzmanlarımız, müşteri kitlenizin doğru seçilmesi, ihtiyaçlarınızı nasıl karşılayacağınızı ve rakiplerinizden sıyrılmanız için nasıl bir yol izleyebileceğiniz konusunda sizlere yardımcı olurlar.

İhtiyaçlarınıza yönelik olarak, sektör liderlerimizden danışmanlık almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz veya diğer konular hakkında yazılmış makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

Uzmanlarımızın Dijital Pazarlama konusunda IAB Europe onaylı sertifikasını Google aracılığı ile onaylamak için aşağıdaki sertifikaya tıklayabilir veya Google ile iletişime geçebilirsiniz. Sertifika numaramız sertifikanın alt kısmında görünmektedir: DYN8KFGQ9Pazarlama Stratejisi Danışmanlığı - Google Dijital Pazarlama Sertifikası 800x553 JPG