Tesis Güvenlik Belgesi

Tesis Güvenlik Belgesi (“Milli” veya “NATO” Gizli) Neden Alınır?

Tesis Güvenlik Belgesi; 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu kapsamında, savunma sanayine yönelik gizlilik ihtiva eden, 5201 sayılı kanun ile tanımlanmış resmi gazetede yayımlanan Kontrole Tâbi Listede yer alan malzemeyi üretmeyi veya hizmet vermeyi planlayan tesisler tarafından alınması gerekmektedir.

Kuruluş, yapacağı projelerin Milli proje olması durumunda Milli Gizli ve Nato projesi olması durumunda NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi almalıdır.

Tesis Güvenlik Belgesi (TGB) Nasıl Alınır?

İleride doğacak ihtiyaca yönelik de belgeler alınabilir. Belge almak için potansiyel projenin olması gerekmez.

Belgelerin alınması için izlenmesi gereken basamaklar şu şekildedir;

 1. Tesis içinde özel projeler için hizmet verilecek alanın belirlenmesi gerekmektedir. Bu alan en az 5 bölümden oluşmalıdır. (Kontrollü oda, Bilgi İşlem Odası, Güvenlik Koordinatörü Odası, Proje Odası, Toplantı Odası)
 2. Oluşturulmuş kontrollü alanda hangi personellere görev verileceği belirlenmelidir. Personellere görev verilirken aşağıdaki organizasyon şemasından yararlanılabilir.Tesis Güvenlik Belgesi PNG
 3. Belirlenmiş personeller için MSB’ye Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) Başvurusu yapılması gerekmektedir. Kişi Güvenlik Belgesi kapsamında soruşturmadan geçen personellerin görevlere ataması yapılmalıdır.
 4. Kuruluşun Ar-Ge faaliyetleri yapması planlanıyorsa TEMPEST (Telecommunications Electronics Material Protected from Emanating Spurious Transmissions), yani elektromanyetik dinleme ve bu dinlemelerden korunma yöntemleri olarak tanımlanan güvenlik tedbirlerinin alınması gerekmektedir. Detaylı bilgi için TEMPEST Nedir? makalemizden yararlanabilirsiniz.
 5. Kuruluş tesiste, özel güvenlik görevlisi çalıştırmak zorundadır. Bunun için 5188 sayılı Özel Güvenlik Kanun ve Yönetmeliği dikkate alınarak valilikten özel güvenlik görevlisi çalıştırma izni alınmalıdır.
 6. Ayrıca tesiste, Fizikî Güvenlik, Yangın, Toplantı Odası/Odaları Güvenliği, Personel Güvenliği, Evrak ve Malzeme Güvenliği, Kontrollü Bölge/Bölgelerin Güvenliği, Kontrollü Oda Güvenliği, Bilgi Sistemleri Güvenliği, Ziyaret Tedbirleri, Alt Yüklenici Seçim Kriterleri vb. hususlarda önlemler alınmalıdır.
 7. Tesiste alınan önlemlerin ve yapılacak faaliyetlerin işleyişinin anlatıldığı Tesis Özel Güvenlik El Kitabı (TÖGEK) oluşturulmalıdır.
 8. Kuruluşun, aldığı güvenlik tedbirleri ile ilgili resmi evrakların ve TÖGEK’in bulunduğu detaylı başvuru dosyasını hazırlayarak, MSB’ye teslim etmesi gerekmektedir.
 9. Dosya tesliminden sonra yaklaşık 3 ay içerisinde MSB tarafından denetim ekibi oluşturulacak ve tesis denetimine gelinecektir.
 10. Denetimin olumlu sonuçlanması durumunda Milli Gizli Tesis Güvenlik Belgesi için belirtilen bedelin ödemesi yapılır. Sonrasında üst yazı ile MSB’ye, NATO Gizli Tesis Güvenlik Belgesi için belirtilen bedelin ödemesi yapılır. Son olarak da üst yazı ile Dış İşleri Bakanlığı’na bildirim yapılır.
 11. Yaklaşık 1 ay içinde kuruluşa ulaşır.

 

Danışmanlık Faaliyetlerimiz Nelerdir?

Başvuru için hazırlanacak TÖGEK’in de içinde bulunduğu detaylı başvuru dosyası için kuruluşun danışmanlığa ihtiyacı vardır. TÖGEK’in nasıl hazırlanacağı, kuruluşun kontrollü bölge olarak belirlediği alanda alınması gereken fiziki tedbirler ve dokümantasyon şartları konularında yol gösterilecek, yönergelere uygun ortam şartlarının hazırlanması sağlanacak, güvenlik sistemi kurulacaktır. Oluşturulmuş organizasyonda görev almış personellere eğitim verilecek, ayrıca MSB denetimi öncesi iç tetkik ve denetim simülasyonu yapılarak firma asıl denetime hazırlanacaktır.

İhtiyaçlarınıza yönelik olarak, sektör liderlerimizden danışmanlık almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz veya diğer konular hakkında yazılmış makalelerimizi inceleyebilirsiniz.