Üretim İzin Belgesi

Üretim İzin Belgesi Neden Alınır?

Üretim İzin Belgesi; 5202 sayılı Savunma Sanayii Güvenliği Kanunu kapsamında, savunma sanayine yönelik gizlilik ihtiva eden, 5201 sayılı kanun ile tanımlanmış Kontrole Tâbi Listede yer alan malzemeyi üretmeyi  planlayan tesisler tarafından alınması gerekir.

 

Üretim İzin Belgesi Nasıl Alınır?

Üretim izin Belgesi almak isteyen firmaların Tesis Güvenlik Belgesi’nin olması zorunludur.

 

Belgelerin alınması için izlenmesi gereken basamaklar şu şekildedir;

 1. Kontrole Tabi Listede bulunan ürünlerden hangisinin üretileceği hakkında bilgi veren bir dilekçe hazırlanarak Üretim İzin Belgesi talebinde bulunulur.
 2. Üretimi planlanan projelere destek vermesi planlanan personeller için MSB’ye Kişi Güvenlik Belgesi (KGB) Başvurusu yapılması gerekmektedir.
 3. Aşağıda belirtilen belgelerden üçer nüsha içerecek şekilde başvuru dosyası oluşturulur ve Savunma Sanayii Millî Güvenlik Makamına iletilir.
 • Ticaret Sicil Gazetesi’nin onaylı örneği.
 • Üretim tesisini kuracak ve işletecek olanlar ile sermaye sahipleri hakkında ayrıntılı bilgi ve ne kadar sermaye konulacağı konusunda detaylı doküman.
 • Kiralık ise kira sözleşmesi örneği ile beraber fabrikanın kurulacağı alanın ada, pafta, parsel numaraları ve arazinin kayıtlı olduğu il ile fabrikaya ait depo, satış merkez ve şubeleriyle idare merkezi ve bürolarının bulunacağı yerlerin net adresleri.
 • Üretim tesisi bir şirket tarafından işletiliyorsa esas mukavelenin sureti.
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilen üretim tesisinde üretilecek malzeme için gerekli iş ve sanayi güvenliği tedbirlerinin alındığını gösterir İşletme Belgesi.
 • Üretimi planlanan senelik asgari ve azami üretim miktarları.
 • Üretim tesisinin inşa ve tesisi hususunda üretimi yapılacak malzeme için gerekli emniyet tedbirlerinin alındığını gösterir belge.
 • Ürüne ait üretim prosedürleri ve kapasite raporu.
 • İş yeri açma ve çalışma ruhsatı.
 1. Dosyanın MSB’ye iletilmesinden sonra ön inceleme başlatılır.
 2. Kurulacak olan araziye ait bilgiler (Ada, Pafta, Parsel Numaraları ile Yer/Şehir) öncelikle Gnkur.Bşk.lığına gönderilerek konu hakkında görüş talep edilir. Mevcut arazinin 2565 sayılı “Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanun”unda belirtilen araziler içerisinde yer alıp almadığı tespit edilir.
 3. Üretim İzin Belgesi için herhangi bir ücret talep edilmez.

 

Üretim İzin Belgesi Danışmanlık Faaliyetlerimiz Nelerdir ?

Başvuru için hazırlanacak detaylı başvuru dosyası için kuruluşun danışmanlığa ihtiyacı vardır. Denetimi öncesi iç tetkik ve denetim simülasyonu yapılarak firma asıl denetime hazırlanacaktır.

İhtiyaçlarınıza yönelik olarak, sektör liderlerimizden danışmanlık almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz veya diğer konular hakkında yazılmış makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

Üretim İzin Belgesi PNG
Örnek Üretim İzin Belgesi