REACH Nedir?

REACH Nedir?

REACH, Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals

Kimyasalların, Kayıtlandırılması, Değerlendirmesi, Ruhsatlandırılması ve Kısıtlanması 

 

Beyaz eşya, otomobil, plastik ürünler, elektronik vb. içinde kimyasal barındıran eşya kullanıcılarının ve çevrenin zarar görmemesi için eşyanın içindeki kimyasalın yapısında kısıtlanmış elementler vardır. Üreticilerin kısıtlanan bu elementler için belirlenen en yüksek değeri geçmeden ürün sağlaması beklenmektedir.

 

Kısıtlanan elementlerle ilgili Avrupa Birliği tarafından hazırlanan REACH Tüzüğü, 1 Haziran 2007’de yayımlanmıştır.

 

Avrupa Birliği tarafından yayımlanan mevzuat, Avrupa Birliği ülkeleriyle beraber, dolaylı olarak Avrupa Birliği ülkelerine ürün sağlayan diğer ülkelerce de dikkate alınmaktadır. Mevzuat kapsamında üreticiler, kullandıkları kimyasalın bilgisini Avrupa Kimyasallar Ajansı’na kayıt ettirmekle yükümlüdür.

 

Avrupa Birliği ülkesi olmayan ülkelerdeki kuruluşlar Avrupa Kimyasallar Ajansı’na direkt kayıt yaptıramamakta, kayıt olmak için Avrupa Birliği dışındaki temsilcilerini kullanabilmektedir.

 

Türkiye’de, 23 Haziran 2017 tarihinde Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik yayımlanmış ve kimyasalların nasıl yönetileceği tanımlanmıştır. Yönetmeliğe göre kısıtlanan elementler yönetmeliğin EK-17’ide tanımlanmıştır.

 

REACH testlerinin akredite olmuş kuruluşlar tarafından yapılması gerekmektedir. Akredite kuruluşa, testinin yapılması istenen malzemeden bir örnek gönderilmelidir. Testi yapılan malzeme küçük parçalar haline getirilip incelenmekte ve test sonrasında firmaya iadesi olmamaktadır. Test yapıldıktan sonra firmaya malzeme ile ilgili rapor verilmekte ve bu raporda REACH tüzüğünde belirlenmiş limitlerin aşılıp aşılmadığı görülmektedir.

 

REACH uyumluluğu ile ilgili faaliyetlerin ilk adımı tedarikçiler ile iletişime geçmek olmalıdır. Ürün içine giren tüm parçaların REACH uyumlu olması beklenmektedir. Bu parçalara ürün etiketleri vb. dahildir. Tedarikçilerden test sonuçları istenmesi, eğer tedarikçi test yaptırmayı kabul etmiyorsa da ürünün uygunluğuna dair deklarasyon istenmesi gerekmektedir. Ana firma, Avrupa Birliği ülkelerine ürün verirken ürünün tamamının direktife uygun olduğunu beyan ettiği için tedarikçiden alınan deklarasyon, ürünü sağlayan ana firma üzerindeki sorumluluğu yok etmemektedir. Fakat ürünün tedarikçi kaynaklı Avrupa Birliği ülkelerinden geri dönmesi durumunda ana üreticiye hukuki hak doğacaktır.

 

Buna benzer durumların yaşanmaması için ana üreticiler tüm tedarikçilerin test sonuçlarını görmek istemekte, eğer tedarikçi sağlayamıyorsa ürün, ana üretici tarafından teste gönderilmektedir.

 

İhtiyaçlarınıza yönelik olarak, sektör liderlerimizden danışmanlık almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz veya diğer konular hakkında yazılmış makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

REACH Nedir

Add a Comment