ROHS Nedir?

ROHS Nedir?

ROHS – Restriction of Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlarda Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması

 

Elektrik veya elektronik eşya kullanıcılarının ve çevrenin zarar görmemesi için eşyanın hammadde kimyasal yapısında kısıtlanmış elementler vardır. Üreticilerin kısıtlanan bu elementler için belirlenen en yüksek değeri geçmeden ürün sağlaması beklenmektedir.

Kısıtlanan elementlerle ilgili Avrupa Birliği tarafından hazırlanan 2002/95/EC  direktifi, 1 Temmuz 2006’da yayımlanmıştır. Güncel bilgilere http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/legis_en.htm adresinden ulaşılmaktadır. Türkiye’de Mayıs 2008’de 2002/95/EC  direktifinin gereklerini karşılayan EEE Yönetmeliği yayımlanmıştır.

Avrupa Birliği tarafından yayımlanan direktif, Avrupa Birliği ülkeleriyle beraber, dolaylı olarak Avrupa Birliği ülkelerine ürün sağlayan diğer ülkelerce de dikkate alınmaktadır.

AB ROHS Direktifi’ne göre kısıtlanan elementler şunlardır:

  1. Kadmiyumun (Cd)
  2. Civa (Hg)
  3. Artı altı değerlikli krom (Cr6+)
  4. Polibromürlü bifenil (PBB)
  5. Polibromürlü difenil eterin (PBDE)
  6. Kurşun (Pb)

 

ROHS testlerinin akredite olmuş kuruluşlar tarafından yapılması gerekmektedir. Akredite kuruluşa, testinin yapılması istenen malzemeden bir örnek gönderilmelidir. Testi yapılan malzeme küçük parçalar haline getirilip incelenmekte ve test sonrasında firmaya iadesi olmamaktadır. Test yapıldıktan sonra firmaya malzeme ile ilgili rapor verilmekte ve bu raporda AB ROHS direktifinde belirlenmiş limitlerin aşılıp aşılmadığı görülmektedir.

 

ROHS uyumluluğu ile ilgili faaliyetlerin ilk adımı tedarikçiler ile iletişime geçmek olmalıdır. Ürün içine giren tüm parçaların ROHS uyumlu olması beklenmektedir. Bu parçalara ürün etiketleri vb. dahildir. Tedarikçilerden test sonuçları istenmesi, eğer tedarikçi test yaptırmayı kabul etmiyorsa da ürünün uygunluğuna dair deklarasyon istenmesi gerekmektedir. Ana firma, Avrupa Birliği ülkelerine ürün verirken ürünün tamamının direktife uygun olduğunu beyan ettiği için tedarikçiden alınan deklarasyon, ürünü sağlayan ana firma üzerindeki sorumluluğu yok etmemektedir. Fakat ürünün tedarikçi kaynaklı Avrupa Birliği ülkelerinden geri dönmesi durumunda ana üreticiye hukuki hak doğacaktır.

 

Buna benzer durumların yaşanmaması için ana üreticiler tüm tedarikçilerin test sonuçlarını görmek istemekte, eğer tedarikçi sağlayamıyorsa ürün, ana üretici tarafından teste gönderilmektedir.

 

Türkiye’de yayımlanan EEE Yönetmeliği gereği her yıl Şubat ayı sonuna kadar şirketlerce Yönetmeliğin Ek-3’ünde bulunan Uygunluk Beyan formunun doldurulup Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na iletilmesi gerekmektedir.

 

İhtiyaçlarınıza yönelik olarak, sektör liderlerimizden danışmanlık almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz veya diğer konular hakkında yazılmış makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

ROHS Nedir PNG

Add a Comment