Tehlikeli Madde Güvenliği

Tehlikeli Madde Güvenliği Nedir?

Tehlikeli Madde Güvenliği, Çevre Bakanlığı’nın atık yönetimi yaklaşımı ile benzerdir fakat birebir aynı değildir. Tehlikeli Madde Güvenliği ulaşım konularını içerdiği için Ulaştırma Bakanlığı tarafından yönetilmektedir.

Türkiye’nin 2010 yılında imzalamış olduğu Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşması (ADR) gereğince yükümlülükleri doğmuştur.  Taşımacılık faaliyetlerinde yer alan gönderenlerin, alıcıların, dolduranların, yükleyenlerin, boşaltanların, ambalajlayanların, taşımacıların ve tehlikeli maddeleri taşıyan her türlü aracın operatör veya sürücülerinin sorumluluk, yükümlülük ve çalışma koşullarının belirlendiği  Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik oluşturulmuştur.

 

Hangi Kurumlar Tehlikeli Madde Güvenliği Kapsamındadır?

Uluslararası anlaşmalar ile savaş hali ve olağanüstü hallerde uygulanacak mevzuat hükümlerine göre yapılan taşıma işlemleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait olan ya da Türk Silahlı Kuvvetleri’nin temsilcilerinin eşlik ettiği araçlarla yapılan taşıma işlemleri, Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait olan ya da Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin refakat ettiği taşıtlarla yapılan taşıma işlemleri, haricinde Tehlikeli madde ulaşımında kara yolunu kullanan tüm kurumların bu yönetmeliğe uyması zorunludur.

**Ulaşımda Kendi Araçlarını Kullanmayan Kurumların kapsam dışında olduğu düşüncesi yanlıştır. Bir tehlikeli madde taşıma aracının içinde kurum adına hazırlanmış bir irsaliyenin ve/veya faturanın olması kuruma direkt yükümlülük getirmektedir.

**Bir kurumun kapsam dışında kalması için yapılan taşımacılığın 50.000 tonun altında kalması gerekmektedir.

 

Tehlikeli Madde Güvenliği Yükümlülükleri Nelerdir?

  1. Tehlikeli madde taşımacılığı yapan/yaptıran kuruluşların, Güvenlik Danışmanı bulundurması gerekmektedir. Güvenlik danışmanı tam zamanlı şirket çalışanı olabilmekte veya konuyla ilgili danışmanlık veren kurumlardan hizmet alımı şeklinde karşılanabilmektedir.

*Güvenlik danışmanının, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Eğitimi Yetki Belgesi (TMGDEYB) sahibi eğitim kuruluşlarında, tehlikeli madde güvenlik danışmanı eğitimine katılarak eğitimi            tamamlama belgesini almış olması ve yönetmelik kapsamında açılacak sınavda başarılı olması gerekmektedir.

  1. Kurumun faaliyetlerinde kullandığı tehlikeli maddelerin özelliklerini ve yıllık taşıma faaliyetlerini belirten yıllık faaliyet raporunun hazırlanıp, türkiye.gov.tr üzerinden İdare’ye ibraz edilmesi gerekmektedir.
  2. Tehlikeli maddelerin taşınması, yüklenmesi ve boşaltılması faaliyetlerinin tanımlandığı dokümantasyonun oluşturulması gerekmektedir.
  3. Acil bir durum meydana geldiğinde uygulanması gereken adımların tanımlandığı dokümantasyonun oluşturulması ve belirli periyodlarla tatbikat yapılması gerekmektedir.
  4. Konuyla ilgili faaliyetlere destek veren tüm personelin bilinçlendirilmesi gerekmektedir.
  5. Tedarikçilerden alınan hizmetlerde mevzuatın öngördüğü özel şartların dikkate alınmasını sağlamak gerekmektedir.
  6. İşletme güvenlik planının hazırlanması gerekmektedir. Planın ADR/RID Bölüm 1.10.3.2’de belirtilen şekilde hazırlanması ve hazırlanan planın uygulanması gerekmektedir.

 

İhtiyaçlarınıza yönelik olarak, sektör liderlerimizden danışmanlık almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz veya diğer konular hakkında yazılmış makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

Tehlikeli Madde Güvenliği Nedir PNG

Add a Comment