Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası -YYS

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası -YYS

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası -YYS, Authorized Economic Operator (AEO)

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası -YYS Nedir?

Gümrük Bakanlığı tarafından yönetilen, güvenilir ve ilgili mevzuatların gerekliliklerini yerine getiren ithalat ve ihracat işlemleri için kullanılan sertifikadır.

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Neden Alınır?

Belgeye sahip firmaların ticari kayıtlarının güvenilir ve izlenebilir kabul edilmesi sebebiyle gümrükleme işlemleri daha kısa sürmektedir. Bunun birinci sebebi ithal edilen ürünün direkt fabrikaya alınabiliyor, ihraç edilen ürünün direkt gümrük sınırına gönderilebilir olmasıdır. İkinci sebebi ise sınır kapılarından öncelikli geçiş hakkının olmasıdır. Ayrıca gümrük kontrolleri azaltılarak, öncelikli yapılmaktadır.

Tüm bu faydalarının getirisi, işlemlerinde azalma olması ve doğru orantılı maliyetlerin de düşmesidir. Aynı zamanda firmaya zaman kazandıracaktır.

 

Hangi Kurumlar Alabilir?

Türkiye Gümrük Bölgesinde en az yıl faaliyet yapan gerçek ve tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşları Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası başvurusu yapabilirler.

 

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası için Kriterler Nelerdir?

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası almak isteyen kuruluşlarda aranan 4 koşul vardır; güvenilirlik, ticari kayıtların güvenilir ve izlenebilir olması, mali yeterlilik, emniyet ve fiziki güvenlik.

 

Sertifika Nasıl Alınır?

  1. Başvuru Formu, Soru Formu, Adli Sicil Belgeleri/Beyan Formları, Borcu Yoktur Belgeleri, Vergi Borcunun olmadığını gösterir yazı, SGK prim borcu olmadığını gösterir yazı, mali durumunu gösteren YMM raporu, ISO 9001 ve ISO 27001 sertifikaları ile başvuru dosyasının hazırlanması
  2. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü’ne başvurunun yapılması
  3. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yerinde incelemenin yapılması
  4. Bölge Müdürlüğü tarafından sertifikasyonun verilmesi

 

Geçerlilik Süresi Nedir?

Sertifika düzenlendiği gün geçerlilik kazanır ve süresi sınırsızdır. Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumu olmadığı sürece sertifika kullanılabilir olacaktır.

 

Kurumların Yükümlülükleri Nelerdir?

Kurumun, her yıl güncel bilgilerini dikkate alarak soru formunu ve yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Bölge Müdürlüğü’ne iletmesi gerekmektedir.

Sertifikanın geçerli olduğu tüm kurumlar için firmanın her yıl ibraz etmiş olduğu soru formu, yıllık faaliyet raporu ve Bakanlık veri tabanı incelenir. Gerekli görüldüğü takdirde yerinde inceleme yapılabilir ve belgenin askıya alınması, geri alınması veya iptali kararları verilebilir.

 

İhtiyaçlarınıza yönelik olarak, sektör liderlerimizden danışmanlık almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz veya diğer konular hakkında yazılmış makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası Lojistik PNG

 

Add a Comment