APQP Nedir?

APQP Nedir?

APQP (Advanced Product Quality Planning) – Core Tools

İleri Ürün Kalite Planlaması

 

Otomotiv sektörüne ürün veya hizmet sağlayan kuruluşlarca ana sanayinin ihtiyaç ve beklentilerini daha doğru anlayıp, doğru hizmet veya ürünü sunmak için projeye başlamadan önce yapılması gereken detaylı plandır.

 

Planın hazırlanması için APQP ve Kontrol Planı kılavuzu oluşturulmuş, bu kılavuzdaki adım ve örneklenen planlarla hazırlanabilmektedir. APQP ve Kontrol Planı kılavuzu birçok web sitesinden satın alınabilmektedir.

 

APQP Nedir

 

Bu plan özetle;

Ürün veya hizmet sağlama esnasında kullanılacak envanter, insan ve para gibi kaynakların belirlenmesini, bu kaynaklar için metotların oluşturulmasını sağlar. İhtiyaçlar gözetilerek belirlenen kaynaklar ile müşteriye kısa zamanda, düşük maliyetli ürün veya hizmet sunulması sağlanmış olur.

 

Proje başladıktan sonra bitişine kadar geçen tüm süreci kapsamaktadır. Planın, sorumlulukları ve adımları kapsaması sebebiyle müşteri ile iletişim ve iç iletişim kuvvetlenmektedir. Bu sebeple, projenin daha doğru ilerlemesine olanak sağlanmaktadır.

 

APQP’de önemli etkisi olan ekip çalışmasına dahil olan tüm personelin, ilgili yetkinliğe sahip olması önemlidir. Bu sebeple çalışmaya başlamadan önce eğitim alınması yararlı olacaktır.

 

Yapılan detaylı planlamada karşılaşılabilecek sorunların ön görülmesi ve plan aşamasında yok edilebilmesi sebebiyle harcanacak iş gücünden ve maliyetlerden tasarruf edilebilmektedir.

 

Müşteri isteklerinin gözetilerek hazırlanması; plan aşamasında, müşterinin her adımın içinde olmasına olanak sağlar. Bu da projenin ileri safhalarında müşterinin beklentisinin karşılanmasını garanti altına alır. Yani müşteri memnuniyetindeki artışta doğrudan etkisi olacaktır.

 

APQP kapsamında ürün sağlayan tedarikçilerin izlemesi gereken faaliyet adımları şöyledir: Proje kapsamının tanımlanması, Projenin tanımlanması, Projenin planlanması, Ürünün tasarlanması, Fizibilite çalışmasının yapılması, Proseslerin tasarlanması, Ürün ve proseslerin geçerli kılınması, Müşteri değerlendirmesi ve geri beslemesi, Kontrol planlarının hazırlanması.

 

Tüm faaliyetlerin girdileri ve çıktıları APQP ve Kontrol Planı kılavuzunda tanımlanmıştır. Faaliyetler için proses akışları belirlenmeli ve proseslere göre hareket edilmesi gerekmektedir. Tüm adımların planlandığı şekilde ilerlediğinin kontrolü yapılan gözden geçirme toplantıları organize edilmeli ve plana uyumun gözden geçirilmesi gerekmektedir.

 

Kontrol planları; prototip hazırlanması sürecini, seri üretim öncesinde yapılan ön seri üretim sürecini ve seri üretim sürecini içeren 3 farklı şekilde hazırlanmalıdır.

 

İhtiyaçlarınıza yönelik olarak, sektör liderlerimizden danışmanlık almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz veya diğer konular hakkında yazılmış makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

Add a Comment