MSA Nedir?

MSA Nedir?

MSA (MEASUREMENT SYSTEM ANALYSIS)

ÖLÇÜM SİSTEMİ ANALİZİ

 

MSA, otomotiv sektörüne ürün sağlayan kuruluşlarca ana sanayinin ihtiyaç ve beklentilerine uygun ürünü sunmak için kullanılan bir metottur. Günümüz teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte bu konuya ayrıca önem verilmiş ve her geçen gün bu değer artmaktadır.

 

Standart ve doğru bir ürün sağlamak için yapılan ölçümlerin kararlı olması gerekir.  Kararlı bir ölçüm sistemi elde etmek ve meydana gelen sapmaları tespit etmek için ölçüm sistemleri analizi yapılmaktadır. Yapılan analiz sonucunda ölçüm sisteminin yeterliliği görülmekte ve düzeltici/ önleyici tedbirler alınmaktadır.

 

Ölçüm sistemleri analizinin nasıl yapıldığı hakkında özet bilgilere bu makaleden ulaşabilirsiniz.

 

Gage R&R çalışması adımları aşağıda gösterilmiştir.

 

Çalışma Hazırlığı:

 • Ölçüm cihazlarını kullanabilen ölçümcülerin seçiminin yapılması. (5 adet ölçümcü seçilmiştir.)
 • Deneme sayısının belirlenmesi. (3 deneme yapılacaktır.)
 • Bütün üretim proseslerinden, tüm çalışma aralığını kapsayan ölçümü yapılacak parçaların belirlenmesi. (10 adet parça belirlenmiştir.)
 • Parça karakterinin beklenen proses varyansından en az onda birini okuyabilecek alt birimleri olan ölçüm cihazlarının belirlenmesi. (Parça toleransı 0,1 ise ölçüm cihazının 0,01 hassasiyeti ile ölçmesi)
 • Ölçüm cihazlarının kalibrasyon tarihlerinin kontrol edilmesi.
 • Belirlenen parçaların ölçümcülerin göremeyeceği şekilde 1’den 10!a kadar numaralandırılması.
 • Ölçüm yapılacak ortamın şartlarının kontrol edilmesi. (Aydınlatma vb.)
 • Parçaların ölçümcülere rastgele dağıtılmasının sağlanması.

 

Ölçümlerin Yapılması:

 • denemenin başlaması, tüm parçaların tüm ölçümcüler tarafından birer kere ölçülmesi
 • 10 parça için 5 kişinin 1. ölçüm sonuçlarının kayıt altına alınması
 • denemenin başlaması, tüm parçaların tüm ölçümcüler tarafından birer kere ölçülmesi
 • 10 parça için 5 kişinin 2. ölçüm sonuçlarının kayıt altına alınması
 • denemenin başlaması, tüm parçaların tüm ölçümcüler tarafından birer kere ölçülmesi
 • 10 parça için 5 kişinin 3. ölçüm sonuçlarının kayıt altına alınması

 

Verinin Analiz Edilmesi:

 • Değişkenliğin ve standart sapmanın bulunması (%R&R)
 • Sistem değişkenliğinin parça için belirlenen tolerans ile karşılaştırılması (%P/T)
 • Minitab ANOVA’da verinin grafiksel olarak incelenmesi
 • Çıktıların yorumlanması
 • Gerekli tedbirlerin alınması

 

İhtiyaçlarınıza yönelik olarak, sektör liderlerimizden danışmanlık almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz veya diğer konular hakkında yazılmış makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

MSA-Nedir-Measurement-system-analysis-900x212-JPG

Add a Comment