NATO Gizli TGB

NATO Gizli TGB (NATO GİZLİ  Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik Belgesi )

NATO Gizli TGB (Tesis Güvenlik Belgesi), NATO Ülkeleri ile ticari faaliyet gösterecek firmalar tarafından, tesis güvenlik uygulamalarının ve fiziki durumunun yeterli olarak sağlandığını ispat amaçlı alınmaktadır. Ülkemizde tesis güvenlik belgeleri NATO Gizli ve Milli Gizli olarak ikiye ayrılmaktadır. Bu yazıda kısaca, NATO Gizli Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik Belgesinin ne anlama geldiği, tesis güvenliğinin neden gerekli olduğu ve tesis güvenliğinde belgenin nereden çıktığı, tesis güvenlik belgesi danışmanlık hizmetlerimizin neler olduğu konularına değinilmiştir.

 

NATO Nedir?

NATO (North Atlantic Treaty Organization), üyelerinin toplu savunması da dahil olmak üzere politikaların, kabiliyetlerin ve yapıların incelenerek mevcut ve geleceğe yönelik tehditlere karşı önlem alma amaçlı 1949 yılında kurulmuş bir oluşumdur. Kuzey Amerika ve Avrupa’nın ittifakını simgeleyen, üye ülkelerin mutabakatı ile bölge güvenliğine ve üye ülkelerin özgürlüğüne yönelik siyasi ve askeri karar alınmasını, bu kararların uygulanmasını ve denetlenmesini sağlayan organizasyon yapısıdır. Savunma ve güvenlik amaçlı işbirliği yapılması sayesinde, çok uluslu hareket kabiliyeti sağlar. Genel olarak 10 yıllık stratejik kararlar alınır ve bu kararlar bağlamında çalışmalar gerçekleştirilir.

NATO, sivil olağanüstü haller de geçerli olmak üzere, çeşitli kriz yönetimi operasyonlarında uluslararası diğer organizasyonlarla işbirliği içerisinde aktif çalışmalar gerçekleştirir.

 

NATO Üyesi Ülkeler

Kuzey Atlantik Bölgesi Güvenliğine katkısı olabilecek ülkelerin gerekli koşulları sağlaması durumunda katılımına açık olan bir organizasyondur. Mevcut üyeler aşağıdaki gibidir.

1949

Belçika 1982 İspanya

1949

Kanada 1999 Çek Cumhuriyeti

1949

Danimarka 1999

Macaristan

1949 Fransa 1999

Polonya

1949 İzlanda

2004

Bulgaristan

1949

İtalya 2004

Estonya

1949

Lüksemburg 2004

Latviya

1949

Hollanda

2004

Litvanya

1949

Norveç 2004

Romanya

1949

Portekiz 2004

Slovakya

1949

İngiltere 2004

Slovenya

1949

Amerika 2009

Arnavutluk

1952

Yunanistan 2009

Hırvatistan

1952

Türkiye 2017

Montenegro

1955 Almanya

 

Mevcut NATO Üyelerinin dışında, 40’tan fazla üye olmayan ülke de çeşitli siyasi veya güvenlik ile ilgili konularda NATO ile partner ülkeler olarak ittifak halindedir. Bu ülkelerin bazıları yönetimi NATO tarafından yapılan çeşitli operasyonlarda da aktif destek vermektedir. Partner ülkelerin, üye ülkeler ile karar alma yetkisi eşit değildir.

NATO Gizli TGB Neden Alınır?

İlgili kuruluş veya şirketin, “NATO GİZLİ” gizlilik derecesi taşımakta olan tüm malzeme ve bilgilerin güvenliğini sağlayabileceğinin ispatı amaçlı almakta olduğu bu belge NATO projelerinin emniyetli bir şekilde yürütülebileceğinin kanıtı olarak kabul edilmektedir. Firma bu belgeye sahip olduğu takdirde, “bilmesi gereken” prensibine göre bilgi ve belge erişimini kısıtlamış ve NATO tarafından gerekli görülen kriterleri karşılamış anlamına gelir. Şuanda, “NATO HİZMETE ÖZEL” gizlilik dereceli NATO ihalelerinde NATO TGB aranmamaktadır.

NATO Güvenlik Belgesi ve NATO GİZLİ Gizlilik Dereceli TGB

Firmalar tarafından NATO ihalelerinde kullanılmakta olan NATO Güvenlik Belgeleri süresi bitiminde geçersiz olacaktır. Bundan sonra NATO ihalelerinde “NATO GİZLİ” ve “NATO ÖZEL” gizlilik dereceleri için NATO GİZLİ Gizlilik Dereceli TGB alınması gerekmektedir.

NATO Gizli TGB Almak

NATO Gizli TGB almak isteyen firmalar, bu belgeleri Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla almaktadırlar. Bu konuda vermiş olduğumuz danışmanlık hizmetimiz için tıklayınız.

NATO Gizli TGB NATO GİZLİ Gizlilik Dereceli Tesis Güvenlik Belgesi Danışmanlığı

 

İhtiyaçlarınıza yönelik olarak, sektör liderlerimizden danışmanlık almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz veya diğer konular hakkında yazılmış makalelerimizi inceleyebilirsiniz.

Add a Comment