Kariyer

Kariyer gelişiminin personel açısından önemli olduğunun farkında olan KALBEL Danışmanlık; en iyi yeteneklerin seçiminde tarafsızlık ilkesini benimser. Herkes için eşit istihdam olanakları bulunmaktadır. Aday personelin bireysel gelişimi ile yeteneklerinin farklı olabileceği ve bu becerilerin organizasyona dahil olmasıyla çeşitlendirilen yapının ihtiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı sorusu temelinde seçim yapılmaktadır.

Küreselleşme ve teknolojik gelişimlerin ihtiyaç duyduğu duyarlı çalışanların seçiminde etnik kimlik, kültür, din, vb. ayrımlar söz konusu değildir. Hatta bu ayrımların küresel bir hizmet sağlayıcısı olma yolunda değer katabileceği düşünülmektedir. Cinsiyet çeşitliliği konusu da bu şekilde değerlendirilmekte ve yönetim ekibi ile saha ekiplerinin yaklaşık %50’sinin kadın olması sağlanmaktadır.

Eğitim ve gelişim olanaklarının şekillendirilmesi için çeşitli ön hazırlıklar yapılarak gereksinimler tespit edilmektedir. Yeteneklerin en iyi şekilde  geliştirilebileceği kapsayıcı programlar düzenlenerek organizasyondaki seviyelere göre uygun iç ve dış eğitimler ile personelimiz desteklenmekte ve güncel bilgilere erişebilmektedir.

Proje çalışmalarında sözleşmeli olarak bünyemize katılan personel ayırt edilmeksizin tüm personel haklarına sahip olmakta ve bireysel gelişimine katkı sağlayacak programlara dahil edilmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti ekonomisine doğrudan ya da dolaylı katkı sağlayacağı düşünülen gençlerimizin gelişimine ayrıca dikkat edilmektedir. KALBEL Danışmanlık, çeşitli staj olanakları sağladığı gibi yeni mezunlara da şans tanıyarak iç ve dış eğitimlerle kariyer gelişimlerine katkı vermektedir. Nitekim; üniversitelerde yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmekte olan kişilerin, %15 istihdam oranını koruyacak şekilde istihdam edilmesi öncelikli konular arasında tanımlandırılmaktadır.

Kariyer planınızı birlikte yapalım mı?

Kariyer - KALBEL Danışmanlık Açık Pozisyonları

Açık pozisyonlarımızı görmek için sosyal ağlarımızı takip edebilirsiniz. LinkedinTwitter

Staj başvuruları için e-posta yoluyla iletişime geçiniz.